Kommetar

av Ngak’chang Rinpoche and Khandro Déchen

Vi uttrycker entusiastiskt vår gränslösa hängivelse till Kyabjé Düd’jom Rinpoche, Jig’drèl Yeshé Dorje—mahasiddha och lysande 1900-tals gTértön. Som de inkonsekventa excentriska Aro gTér yogin och yoginin – gör vi ett vacklande försök att resa hans helighet Düd’jom Rinpoches demonförstörande fana i kampen mot den demoniska cancerogenen tobak. Vi hoppas att vajrayanautövare som respekterar Padmasambhava och Nyingmatraditionen kommer att rikta sin uppmärksamhet till Düd’jom Rinpoches text; ‘‘The guide that leads the blind on a false path which ends in a precipice’ och till de stora gTértönens ord.

Düd’jom (bDud ’joms) betyder demon kuvning. Ordet düd (bDud – mara) har många betydelser och täcker alla aspekter av dualistiska störningar.

(bDud bZhi – de fyra demonerna är följande:

1. phungpo düd (phung po bDud) – demonen av illusoriska förbindelser
2. nyon-mongpa’i düd (nyon mongs pa’i bDud) – demonen av emotionella störningar
3. chhi’ dag düd (’chi bDag gi bDud) – demonen av fördärvlighet
4. nyem-jèd kyi düd (sNyem byed kyi bDud) – demonen av arrogans.

De är källan ifrån vilken illviljan upkommer – antingen i mänsklig form eller i någon annan form.)

Som vi diskuterar det här betyder bDud: Tobak – den demoniska cancerogenen med tyst sanktionering från myndigheter

Vi har i ett antal år varit medvetna om att “varningarna” på cigarettter och andra tobaksprodukter har ökat i Storbritaninen och USA. Vi blev däremot nyligen överraskade över att upptäcka att komikern Denis Leary hade varit otäckt exakt när han 1991 sade: “Du skulle kunna ha paket som kallades varningen och vi skulle fortfarande vilja ha dem.”

Vi undrade hur långt man skulle kunna gå med sådana varningar innan de blev ett skämt: “. . . expert texpert som avskräcker rökare tror du inte jokern skrattar åt dig . . .” som John Lennon uttryckte det, men skrattet är skrattet ifrån härskaren och härskarinnan av gravfälten – leendet på skallen. Det verkar som om det som borde vara absurt har blivit normalt. Varje efterkommande varning försvinner in i sig självt och undergräver sitt eget budskap; och folk får allt svårare att tro på xxxdemoniska influenser. Kalla det vad du vill men det är djävulskt att myndigheterna gladerligen förbjuder en hel rad utav fenomen men är ovilliga att förbjuda tobak. Det är djävulskt att barn utsätts för passiv rökning utan någon myndighet visar någon form av synlig oro gällande barn som far illa – ändå är förskolelärare inte tillåtna att krama om spädbarn som trillat omkull på lekplatsen. I en värld av politisk korrekthet står rökning ut som en betydande och bisarr avvikelse. Många kanske känner till att vi inte är särskilt förälskade i politisk korrekthet. För oss verkar det endast som mäktiga lobbyisters vilja som ofta är intresserade av att begränsa mänsklig frihet. Vi ifrågasätter allvarligt den fundamentalistiska integriteten hos regeringar som förbjuder handeldvapen men som misslyckas att förbjuda tobak.

Vi är medvetna om att lobbning för tobak är stark och att det är avsevärda mängder med skatteintäkter som står på spel – men är det förståndigt att tillåta marknadsföringen av en dödlig produkt när andra mindre dödliga produkter har tagits bort ifrån marknaden? Vilka andra kroppsupptagande produkter har varningstexter som är något i närheten av de som medföljer tobaksprodukter? Är inte detta osmart? Är inte detta övernaturligt? Är inte detta demoniskt dement?

I sin öändliga vänlighet gentemot varjayanautövare citerar Kyabjé Düd’jom Rinpoche från gTérmas utav Chögyal Ratna Lingpa, Sang-gyé Lingpa, Rig’dzin Go’dem, Düd’dül Dorje, gTértön Longsel, Thugchog Dorje, Dro’dül Lingpa, och Ma-gÇig Labdrön, för att förklara den ickeordinära visonära historien som kastar ljus över tobakens skadliga natur.

Varningar angående tobak har blivit upptäckta som gTérmas sedan den första spridningen av buddhism i Tibet och därför kan inte autentiska Nyingmautövare förknippa sig med tobak.

Düd’jom Rinpoche's text avhandling behandlar demonisk avsiktlighet som den diskuteras i de stora gTértönas gTérmor och är därför främst inflytelserik för de vajrayanautövare som har tillit till Padmasambhava och gTérmatraditionen. Det borde hursomhelst vara av intresse för andra buddhister – och för folk i allmänhet – att sådana varningar har existerat så länge och att de är så starka.

Med Düd’jom Rinpoche och Chatral Rinpoche's undervisning i åtanke har vi bestämt att de folk irån allmänheten som är närvarande vid ”öppna undervisnings retreats” kommer att behöva överlämna sig åt att avstå från rökning under hela helgen – m.a.o ”rökning utanför fastigheten” kommer inte längre tolereras. Vi har försökt att nå fram till den här punkten under några år nu – men konstigt nog har det visat sig vara svårt. Den här föreskriften har inte efterföljts förren nyligen – inte p.g.a någon typ av motstånd mot att det skulle dyka upp i tryck – utan för faktorer som ingen kan förklara. Alla uttryckte frågande förvåning och förklarade att dom trodde någon annan hade tagit hand om det. Är inte det djävulskt?