Tobak: ’guiden som leder de blinda på en falsk väg som slutar i ett stup’

av Kyabjé Jigdrèl Yeshé Dorje, Düd’jom Rinpoche

Om Swasti:

Med yttersta uppskattning och djup respekt för Padmasambhava – den manifesterade visdomen av alla Buddhor och föreningen av Buddha familjerna – skall jag återge tobakens historia. Ungefär ett hundra år efter Buddha Shakyamunis parinirvana uttalade en döende kinesisk demon, vansinnig av besatthet dessa sista ord:
”Genom min kropp önskar jag leda varelserna på denna jord till lägre världar. Begrav min kropp intakt och till slut skall en planta, inte lik någon annan, växa ur mina kvarlevor. Bara genom att lukta på den kommer människor att erfara njutning i kropp och sinne vida större än i föreningen mellan man och kvinna. Den kommer att spridas vitt och brett, till dess de flesta varelser på denna jord kommer njuta den.”

Idag är den faktiska frukten av denna önskan uppenbar. Opium och andra besläktade berusningsmedel intas genom munnen eller näsan och varken släcker törst eller stillar hunger. De har ingen god smak och de saknar helt något som befrämjar hälsa eller stärker ens livskraft. Dessa substanser ökar nervositet och blodtryck. De orsakar också cancer och lungsjukdomar. Idag utvecklar många människor från alla nivåer i samhället en oemotståndlig dragning till dessa substanser och intar dem utan kontroll – och så har demoniska avsikter burit frukt.

Chögyal Ratna Lingpas gTérma sägs det:
”Padmasambhava band de Nio Demoniska Bröderna under ed, men de var samayabrytare och den yngste av dem fann ett sätt att undergräva deras löfte att beskydda varelser. Han sade till sina fränder: ”Bröder, förtvivla inte, lystna till mig. Jag skall manifestera i landet Kina som tobak; namnet på detta gift skall vara ’det svarta giftet’. Det kommer att växa i gränstrakterna och därifrån sprida sig till Tibet. Människorna i Tibet kommer att inta denna njutbara substans. Genom kraften i detta kommer de fem neurotiska gifterna att öka. Förkastande de tio positiva gärningarna kommer de att utföra de tio negativa. Linjehållarnas liv kommer att bli osäkra och de kommer fara till Buddha Fälten. Röken av detta gift kommer att förinta tusentals kLu städer. Regn kommer inte att falla, skörd och boskap inte frodas, det kommer att bli oros tider, farsoter och elände. Giftets rök kommer att stiga till himlen och förstöra himmelska dimensioner och olägliga solförmörkelser och kometer kommer att uppträda. De essentiella vätskorna och ådrorna hos dem som röker kommer att torka ut. Det orsakar de fyrahundrafyra sjukdomarna. De som röker kommer att återfödas i de lägre världarna. Om man röker och andra andas in lukten kommer det att vara som om man slet ut hjärtat på sex millioner varelser.”

Enligt Sang-gyé Lingpas gTérma:
“I denna dekadenta tidsålder kommer människor hänge sig åt ohälsosamt beteende. Särskilt kommer människor, istället för att äta närande mat, att förtära substanser som är giftiga och luktar elakt. De kommer att avbryta det de gör och inta giftet. De kommer att behöva spotta, deras näsor kommer rinna, deras hälsa och hy kommer att tyna.”

Rig’dzin Go’dems gTérma förutsäger:
”I den ultimat dekadenta tidsåldern kommer människor att uppta giftigt spy, föda åt dri za’i. Endast genom att lukta på det kommer man att färdas till Mar-med Myal-wa. Av detta skäl sluta nu.”

Ur förutsägelserna upptäckta av Düd’dül Dorje:
“Utövare kommer att njuta av att inandas röken av dessa plantor och sniffa deras pulver och landet kommer invaderas av samayabrytare. De kommer att bli lurade av illusioner och uppleva uppkomsten av besatthetens karaktärstecken. Som ett tecken på uttömmandet av merit kommer de att ha orsaker till okontrollerbara tårar.”

Longsels gTérmas avslöjar:
“Den tid då människor röker dessa elakartade substanser är också tiden då nära vänner kommer att förgifta varandras sinnen.”

Thugchog Dorjes gTérma specificerar:
“På grund av de fem neurotiska giften kommer besatthet, fiendskap, stridande, gräl och elände att flamma likt ett inferno. Då de tio goda kvaliteterna överges kommer negativitet att rasa som en storm. Hälsosamt beteende kommer att negligeras medan perversa övningar kommer att förkunnas. I denna degenererade era kommer beskyddarna att försvinna medan demoniska väsen tar makten. Människor kommer att inandas tobaksrök och de spatiala ådrorna av diskriminerande visdom kommer blockeras medan upphetsning och störda känslor kommer intensifieras. Den centrala kanalen kommer att blockeras och klarheten i sinnet kommer att dö. Uttömmandet av energi kommer att ge upphov till oro över hela världen. Religiösa ting, föremål för vördnad, kommer att förfalla; perversa ideologier och falska religioner kommer att spridas. Beskyddarna kommer att vända sig bort och endast se mot Mount Méru. Främlingar kommer att invadera Tibet och Tibetaner tvingas driva omkring i gränstrakterna. Illusionens läror kommer att spridas och världen bli en dimension av helvetet.”

Dro’dül Lingpas gTérma förutsade:
“Endast genom att lukta på dessa örter, gräs och löv sprungna ur demoniskt blod, kommer man finna sig själv i Vajra Helvetet.”

En förutsägelse av Ma-gÇig Labdrön säger:
“I den slutliga perioden av stridighet kommer en substans att uppträda som man kommer att inta via munnen och den kommer att reta förvärra alla fem neuroserna. Den kommer att ha sitt ursprung i Kina och sträcka sig till Mongoliet och Tibet. Varthän den färdas kommer den att konsumeras och där den konsumeras kommer regnandet att bli oregelbundet följt av svår frost och hagel. Om utövare intar denna substans kommer de inte, även om de praktiserar i hundra eoner, att uppnå sina Yidams. I framtida liv kommer de att vandra oavbrutet i de tre lägre världarna där inte ens Buddhornas medkänsla kommer att kunna hjälpa dem.”

Det finns oräkneliga andra förutsägelser beträffande tobak – vars bruk speciellt har förbjudits av framstående lärare ur både Sarma och Nyingma traditionerna. Padmasambhavas vajra ord gavs inte för att lura utövare så ha inga tvivel beträffande: ’hur kan så många problem uppstår från att röka en naturlig växt?’ Stormhatt är också en växt, ändå kan det vara dödligt att äta bara en liten bit av den. Om så kan vara fallet med en växt på den fysiska nivån, varför skulle då inte frukten av demoniska avsikter kunna orsaka andlig död? De visa som förstår detta gör sig själva en stor tjänst att avstå från tobak och narkotika. Då de gör sålunda må de ärbara och visa som undviker vägen till stupet ha den stora turen att finna andrum i befrielsens exstatiska trädgård.

 


Detta skrevs av Dorje Yeshé ( Kyabjé Düd’jom Rinpoche) på begäran av Golok Gé-rTa Jig’mèd.Sarwa Mangalam.